CÁC TRƯỜNG NẰM TRÊN ĐẢO PHÍA BẮC

Lynfield College
Avondale College
Avondale College
ACG English School
Dynaspeak English
Kaplan Auckland
ELA (English Language Academy, University of Auckland)
UUNZ Institute of Business
The University of Auckland
Auckland University of Technology (AUT)
ACG Foundation
ACG Strathallan
ACG Parnell College
ACG Senior College
ACG Sunderland Long Bay College
Languages International, Auckland
Eurocentres, Auckland
Worldwide School of English (WWSE)
Media Design School
Auckland Grammar School
Mount Albert Grammar School
Auckland Girls` Grammar School
Rangitoto College
Massey University, Auckland
New Zealand Language Centres (NZLC), Auckland
Manukau Institute of Technology (MIT)
Computer Power Institute
AIS St. Helens
Unitec Institute of Technology (Unitec)
One Tree Hill College
International Travel College (ITC)
NZMA
Yoobee School Of Design, Auckland
Queens Academic Group
Massey University, Wellington
Victoria University of Wellington (VUW)
New Zealand Language Centres (NZLC), Wellington
Kapiti College
Yoobee School Of Design, Wellington
University of Waikato
Eastern Institute of Technology, Hawke’s Bay (EIT)
Pacific International Hotel Management School (PIHMS)
Massey University, Palmerson North
ACG Tauranga

CÁC TRƯỜNG NẰM TRÊN ĐẢO PHÍA NAM

Southern Lakes English College (SLEC)
Queenstown Resort College (QRC)
Language Schools New Zealand, Queenstown
Otago Boys’ High School
University of Otago
University of Otago, Foundation Centre
University of Otago Language Centre
Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Languages International, Christchurch
University of Canterbury
Lincoln University
Aranui High School
Design & Arts College of New Zealand (D&A College)
ACG Yoobee School Of Design, Christchurch
Nelson Marlborough Institute of Technology (NMIT)
University of Canterbury by (UCIC)

THÀNH PHỐ NÀO THÍCH HỢP NHẤT VỚI BẠN !

Trường bạn mong muốn tới không có trong danh sách?! Hãy liên hệ với chúng tôi để có thêm nhiều sự lựa chọn khác cho bạn !